FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1000 st. 1100 st. 1200 st. 1300 st. >>
90g Offsetpapper 3 119 1 3 304 1 3 494 1 3 684 1 3 877 1 4 070 1 4 263 1
120g offset-papper 3 182 1 3 381 1 3 576 1 3 778 1 3 979 1 4 183 1 4 381 1
200g offset-papper 3 717 1 3 990 1 4 263 1 4 538 1 4 814 1 5 092 1 5 370 1
300g offset-papper 3 946 1 4 249 1 4 555 1 4 863 1 5 169 1 5 481 1 5 792 1
135g Återvunnet papper 3 317 1 3 535 1 3 750 1 3 968 1 4 191 1 4 411 1 4 626 1
170g Återvunnet papper 3 422 1 3 654 1 3 882 1 4 114 1 4 351 1 4 585 1 4 816 1
250g Återvunnet papper 4 023 1 4 340 1 4 659 1 4 976 1 5 293 1 5 616 1 5 938 1
130g Silk-papper 2 557 1 2 739 1 2 918 1 3 097 1 3 282 1 3 463 1 3 645 1
170g Silk-papper 2 631 1 2 821 1 3 012 1 3 204 1 3 395 1 3 590 1 3 780 1
250g Silk-papper 3 094 1 3 348 1 3 604 1 3 860 1 4 119 1 4 381 1 4 640 1
350g Silk-papper 3 293 1 3 571 1 3 858 1 4 141 1 4 425 1 4 714 1 5 004 1
275g Gmund Verge White 8 423 1 9 349 1 10 278 1 11 207 1 12 146 1 13 091 1 14 037 1
275g Gmund Verge Creme 8 423 1 9 349 1 10 278 1 11 207 1 12 146 1 13 091 1 14 037 1
260g Chromokartong 3 954 1 4 263 1 4 532 3 4 595 3 5 188 1 5 427 3 5 485 3
Plast, 125 mikron 5 585 1 6 114 1 6 643 1 7 170 1 7 713 1 8 253 1 8 793 1
Plast, 250 mikron 7 070 1 7 801 1 8 528 1 9 258 1 10 008 1 10 760 1 11 510 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet